На Івано-Франківщині збільшились обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря

У 2018 році у повітряний басейн Івано-Франківської області від стаціонарних джерел забруднення підприємств потрапило 221,4 тис.т забруднюючих речовин (на 11,6% більше, ніж роком раніше) та 13,8 млн тонн діоксиду вуглецю – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату (на 15% більше).
Про це повідомили в Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області.
У розрахунку на квадратний кілометр території обсяги викидів забруднюючих речовин склали 15,9 т, на одну особу населення – 161 кг, діоксиду вуглецю – відповідно 988,2 т та 10 т.
«Традиційно основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферу надійшло 91,8% загальнообласних обсягів викидів», - йдеться у повідомленні.
У 2018 році в області (за попередніми даними) утворилось 1969,8 тис.т відходів, що на 1,1% перевищує рівень попереднього року, з них 99,8% або 1966 тис.т припадає на відходи IV класу небезпеки (на 1,2% більше, ніж роком раніше). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області була незначною і склала 0,6%.
«Основну частину (93,6% загального обсягу відходів або 1843,8 тис.т) утворено внаслідок економічної діяльності підприємств та організацій, 6,4% (126 тис.т) – у домогосподарствах. Відходи підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становили 57,3% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та рибного господарства – 23,2%, переробної промисловості – 10%», - йдеться у повідомленні.
На кінець 2018 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах накопичено 45,3 млн т відходів, майже усі з яких (99,9% або 45285,8 тис.т) – це малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 29,8 тис.т належать до ІІІ класу, 0,8 тис.т – до ІІ класу небезпеки. Питома вага області у загальнодержавних обсягах накопичених на кінець 2018 року відходів складає 0,3%.
З природних водних об’єктів у 2018 році забрано 96,5 млн м3 води, що на 8,5% більше у порівнянні з 2017 роком; протягом року водокористувачами використано 82,5 млн м3 води, з якої 79,3% загального обсягу припадало на виробничі потреби підприємств, 19,8% – на питні і санітарно-гігієнічні потреби. В поверхневі водні об’єкти у 2018 році скинуто 62,5 млн м3 зворотних вод, що на 4% більше рівня попереднього року, з них 83,9% обсягів – нормативно очищені води на очисних спорудах, 15,2% – нормативно чисті (без очистки), 0,9% – недостатньо очищені.
Лісові угіддя, площа яких в області складає майже 46% території регіону, є важливим чинником позитивного природного і екологічного впливу на навколишнє середовище. У 2018 році роботи по відтворенню лісів проведено на 3 тис.га земель лісового фонду (на 23,1% менше, ніж роком раніше), з них на 1,4 тис.га здійснено садіння і висівання лісу, 1,6 тис.га охоплено природним поновленням. У вкриті лісовою рослинністю землі переведено 2,9 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням (на 4,5% менше, ніж у 2017 році).
На охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами області у 2018 році було витрачено 843,1 млн грн (без ПДВ), 65,2% з яких або 549,4 млн грн складають поточні витрати, 34,8% або 293,7 млн грн – капітальні інвестиції. Більше третини (34,6%) загального обсягу становлять витрати на очищення зворотних вод, 32,1% – на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату, 16,1% – на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод, 8,3% – на поводження з відходами, 8,9% – на інші напрямки природоохоронної діяльності.
http://firtka.if.ua/blog/view/na-ivano-frankivshchini-zbilshilis-obsiagi-vikidiv-zabrudniuiuchikh-rechovin-u-povitria


На Івано-Франківщині збільшились обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря На Івано-Франківщині збільшились обсяги викидів забруднюючих речовин у повітря Reviewed by Мар'яна on червня 04, 2019 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.