Що таке лікарська помилка: розповідає юрисконсульт

Помилка в роботі представника будь-якої професії негативно впливає на загальний результат роботи. Проте лікарська помилка може не лише позначитися на здоров’ї пацієнта, але й здатна позбавити його життя. Тому в суспільстві не втихають суперечки з приводу ступеня відповідальності лікарів за подібні помилки, особливо в епоху інтернету та соціальних мереж. Розповідає юрисконсульт компанії MedLaw - Креховецька Діана.

Що ж таке – лікарська помилка?


Досі в законодавстві немає чіткого визначення поняття — лікарська помилка. Одначе відповідальність за її вчинення несуть лікарі усіх країн світу.

Виходячи з роз'яснень до нормативно-правовим актам, в тому числі й карно-кримінальних, поняття "лікарська помилка" слід трактувати як похибку в професійній діяльності лікаря за умови, що ним не було допущено свідомої халатності або недбалості. Це поняття слід відрізняти від професійного злочину медичного працівника і нещасного випадку: лікарська помилка передбачає дефект в роботі, який виник всупереч на сумлінне виконання лікарем своїх обов'язків.
Це поняття слід відрізняти від професійного злочину медичного працівника та нещасного випадку: 
 • Нещасний випадок у медицині — виникнення наслідків, які неможливо було передбачити чи попередити, та яким не можливо запобігти.
 • Професійні правопорушення: недбальство, халатність чи свідомі дії, спрямовані на завдання шкоди здоров’ю пацієнта.

Сьогодні ведуться розмови в юридичних колах про те, щоб термін «лікарська помилка» замінити терміном «медична помилка». Пояснення цьому досить просте – помилки трапляються на будь-якому етапі лікувально-діагностичного процесу та можуть трапитись як з вини лікаря, так і з вини іншого медичного персоналу (медичної сестри, фельдшера).

Які причини лікарських помилок?

Медична помилка може виникнути з об’єктивних і суб’єктивних причин. Перші виникають за обставин, що не залежать від особи, яка проводила лікування конкретного пацієнта. 

Об'єктивні причини лікарських помилок:

 • відсутність належних умов, необхідних для проведення повноцінного лікування;
 • недосконале вивчення медичною наукою причин виникнення захворювання та ланок його перебігу;
 • недосконалість способів лікування захворювання;
 • індивідуальні особливості організму пацієнта та важкість його стану, (індивідуальні особливості будови органів пацієнта чи вроджені вади розвитку, несподівані індивідуальні реакції організму пацієнта (алергічні, токсичні, психологічні) на введення препаратів, проведення діагностичних процедур).

До суб’єктивних причин лікарських помилок юристи відносять:

 • Недостатньо високий рівень підготовки конкретного медичного працівника;
 • неправильне трактування ним результатів проведених діагностичних процедур;
 • недооцінка чи переоцінка лікарем рекомендацій фахівців інших спеціальностей, запрошених для консультації.

Наперекір на сучасні значні успіхи в лікуванні багатьох захворювань, слід погодитися з тим, що безпомилкова робота лікарів, у принципі, неможлива, зважаючи на специфіку медицини, що має справу зі здоров'ям і життям людини. Враховуючи таке становище, завданням правового регулювання медичної діяльності є вироблення правильної, продуманої та єдиної позиції щодо юридичної кваліфікації помилкових дій лікарів.

Яка відповідальність медичних працівників за лікарську помилку?


Відповідальності залежить від багатьох обставин, а відшкодування моральної та матеріальної шкоди не завжди має лягати на плечі лише медичного працівника. Проте в ситуації, коли перетинаються інтереси лікарів та пацієнтів, питання вини медичного працівника стає особливо гостро.

Внаслідок неналежного надання медичної допомоги для лікаря може настати відповідальність:

 • цивільно-правова;
 • кримінальна;
 • визнання невинності лікаря та звільнення його від відповідальності.

Якщо кримінальна відповідальність, покладається на фізичних осіб, та цивільно-правова, тобто майнова, покладається як на громадян, так і на організації (заклади охорони здоров'я).

За яких обставин лікарська помилка не тягне за собою відповідальності?

Стаття 614 Цивільного кодексу України передбачає підстави, за яких особа, яка здійснювала лікування пацієнта, несе відповідальність за порушення взятих на себе зобов’язань. Відповідальність настає в кожному випадку, коли доведена вина цієї посадової особи (необережність чи умисел).

Цим же документом визначені і випадки, коли така відповідальність не настає:

 • несприятливого збігу обставин;
 • наявності питань, на які наука ще не дала відповіді;
 • недосконалості медичної техніки;
 • недосконалості фармацевтичних препаратів, вплив яких на організм пацієнта не обмежується лише позитивною дією, але й здатен викликати негативні побічні ефекти.
Лікарська помилка не тягне за собою відповідальності також у ситуаціях, якщо вона спричинена настанням непереборних чинників (форсмажором).

Що таке лікарська помилка: розповідає юрисконсульт Що таке лікарська помилка: розповідає юрисконсульт Reviewed by Мар'яна on грудня 11, 2019 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.